Kierownik Zespołu: Prof. dr hab. Kazimierz Łątka

Skład

Zakład Fizyki Medycznej
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Jan Stanek
Tel.: +12 664 45 37

Zakład Radiospektroskopii
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Kazimierz Łątka
Tel.: +12 664 46 68

Adres

Instytut Fizyki UJ
ul. prof. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków

Tel.: +12 664 46 40
Fax: +12 664 49 05